Glad Sommar önskar styrelsen!

http://www.bellmansringen.se/paminnelse-om-medlemsavgift-31-3/

Nya parkeringstillstånd

Glöm inte att byta parkeringstillstånd senast 31 januari.

Förpackningar och Tidningar

Nu kan du lämna tidningar, plåt-, glas-, plast- och pappers-förpackningar i våra behållare för återvinning.

Motioner till årsmötet den 18/10

Kom ihåg att motioner till årsmötet ska inlämnas till styrelsen senast 15 sept enligt våra stadgar.

Informationsmöte om våra avlopp 30 Maj, kl 19.

Slättgårdskolans matsal.

Städdag på lördag, den 21 april

Samling i lekparken kl 09:00.

Bostadsinbrott

Vi har tyvärr haft minst två kända inbrott i vårt område de senaste dagarna. Tjuvarna tar aldrig semester! Se över ditt inbrottsskydd – finns bra information från Polisen, Villaägarna och olika försäkringsbolag om hur man skyddar sitt hem. Och håll ögonen öppna efter “suspekt” aktivitet i vårt område!

Maj 2017

Vattenläckan vid lilla lekparken på Eksätravägen är nu lagad.

Avloppen för regnvatten och spillvatten för 57 hus på Eksätravägen är nu spolade och filmade. Till hösten fortsätter vi med resterande 100 radhus i vårt område.

 

 

Nov 2016

Avloppen för regnvatten och spillvatten för 43 hus på Eksätravägen spolas och filmas för fullt.

Skötselrådet har börjat jobba. Se menyn till vänster, eller sök i A-Ö ovan, för att se vilka som ingår och hur du får kontakt.

  • asfalten ses över och lagas.
  • proven med insamling av matavfall kör snart igång.

 

Cyklar och prylar

Så här års kommer cyklar och annat fram ur förråden. Och tyvärr kommer en del tjuvar fram ungefär samtidigt! Nyligen stals ett par cyklar på Eksätravägen. Så se till att din cykel är ordentligt låst och stöldmärkt! Ser du personer som beter sig märkligt, kan du göra allt från att säga “Hej” till att ringa 112 beroende på situationen.