-Arbetet med att byta dagvattenledningar är nu avslutat.
   
-Vi har under sommaren tagit ner två döda tallar som riskerat blåsa omkull, även två halvdöda björkar som riskerade falla över garagen på LSV har tagits bort.

– Sopkärlen har märkts om för att bättre tillgodose behovet av kartong och plastavfall.

http://www.bellmansringen.se/1407-2/

   

http://www.bellmansringen.se/paminnelse-om-medlemsavgift-31-3/

Nya parkeringstillstånd

Glöm inte att byta parkeringstillstånd senast 31 januari.

Förpackningar och Tidningar

Nu kan du lämna tidningar, plåt-, glas-, plast- och pappers-förpackningar i våra behållare för återvinning.

Motioner till årsmötet den 18/10

Kom ihåg att motioner till årsmötet ska inlämnas till styrelsen senast 15 sept enligt våra stadgar.

Informationsmöte om våra avlopp 30 Maj, kl 19.

Slättgårdskolans matsal.

Städdag på lördag, den 21 april

Samling i lekparken kl 09:00.

Bostadsinbrott

Vi har tyvärr haft minst två kända inbrott i vårt område de senaste dagarna. Tjuvarna tar aldrig semester! Se över ditt inbrottsskydd – finns bra information från Polisen, Villaägarna och olika försäkringsbolag om hur man skyddar sitt hem. Och håll ögonen öppna efter “suspekt” aktivitet i vårt område!

Maj 2017

Vattenläckan vid lilla lekparken på Eksätravägen är nu lagad.

Avloppen för regnvatten och spillvatten för 57 hus på Eksätravägen är nu spolade och filmade. Till hösten fortsätter vi med resterande 100 radhus i vårt område.

 

 

Nov 2016

Avloppen för regnvatten och spillvatten för 43 hus på Eksätravägen spolas och filmas för fullt.

Skötselrådet har börjat jobba. Se menyn till vänster, eller sök i A-Ö ovan, för att se vilka som ingår och hur du får kontakt.

  • asfalten ses över och lagas.
  • proven med insamling av matavfall kör snart igång.