Relining av avlopp

Nu under våren, och delvis hösten, 2023 kommer vi genomföra den sista etappen av relining, då anslutningarna till varje hushåll renoveras (infodras med platsgjutet rör). Det kommer att innebära några dagars avstängt avlopp, under dagtid, och att personalen behöver tillträde till huset (avloppsrören i källaren) några dagar. Mer information och tidplan finns på hemsidan under rubriken “Avlopp”.

One Reply to “Relining av avlopp”

  1. admin

    Den första delen av renoveringen för vårt avloppsnät är nu helt genomförd. Det innebär att alla våra gemensamma avloppsrör under husen nu är relinade, och vissa avloppsbrunnar är reparerade för att undvika framtida stopp i avloppen. Under våren 2023 kommer vi genomföra den andra och sista delen, då anslutningarna till varje hushåll också ska renoveras (infodras med platsgjutet rör). Det kommer att innebära några dagars avstängt avlopp, under dagtid. Stockholm Relining kommer behöva tillträde till respektive hushåll under en dag, för att komma åt rören ovanifrån. Vi kommer att meddela en tidplan indelad i etapper, i god tid innan arbeten påbörjas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktuell information

  • Parkeringstillstånd

    Parkeringstillstånden gäller hela februari, trots att det står på dem att de slutar gälla i januari. Nya tillstånd från nya parkeringsbolaget kommer i brevlådan innan 1 mars.
Läs äldre inlägg..