Snöröjning

Vintertid köper vi snöröjningstjänsten från entreprenörer, som vid behov sköter plogning och sandning av våra tillfartsvägar.

På vissa mindre gångvägar ryms inte deras maskiner, så där sköter lagbasarna gemensamt snöröjningen. Samfälligheten har numera en snöslunga som ska underlätta detta arbete. Om du har synpunkter på hur snöröjningen sköts, kontakta din representant i skötselrådet.