Snöröjning

Vintertid köper vi snöröjningstjänsten från entreprenörer, som vid behov sköter plogning och sandning av våra tillfartsvägar.

På vissa mindre gångvägar ryms inte deras maskiner, så där sköter lagbasarna gemensamt snöröjningen. Samfälligheten har en snöslunga som ska underlätta detta arbete. Om du har synpunkter på hur snöröjningen sköts, kontakta din representant i skötselrådet.

Aktuell information

  • Parkeringstillstånd

    Parkeringstillstånden gäller hela februari, trots att det står på dem att de slutar gälla i januari. Nya tillstånd från nya parkeringsbolaget kommer i brevlådan innan 1 mars.
Läs äldre inlägg..