Om- och tillbyggnad

I vårt område gäller de lagar och regler som generellt omfattar all bebyggelse i planlagt område. I vissa fall kan vi omfattas av speciella regler eftersom vi är en samfällighet. Här hittar du länkar till olika sidor på nätet som berättar mer om vad som gäller. Kontakta gärna styrelsen om du är osäker på vad som gäller.

Några enkla regler att hålla i minnet är att du får bygga ett staket som är upp till 110 cm högt utan bygglov. En friggebod får byggas utan bygglov, men du behöver godkännande från berörd granne (samfälligheten är ibland “granne” också!) om boden hamnar inom 4,5 m från tomtgräns.

Andra typer av bodar samt uterum kräver också bygglov.

Här kan du ladda ner stadsplanekartan för vårt område.

Vanliga frågor om bygglov

Miljöförvaltningen

Om samfällighetsföreningar

Information om bygglov hos Boverket

Aktuell information

  • Parkeringstillstånd

    Parkeringstillstånden gäller hela februari, trots att det står på dem att de slutar gälla i januari. Nya tillstånd från nya parkeringsbolaget kommer i brevlådan innan 1 mars.
Läs äldre inlägg..