Städdagar

I vår samfällighet sköter vi de gemensamma områdena tillsammans. Det innebär att man som medlem är skyldig att delta på våra städdagar.

Vi har  en städdag på hösten och en på våren. I vår kalender kan du se vilka datum som gäller i år. Vid varje städdag ställs containrar ut i området, en per städlag (se nedan). Efter att städningen är slutförd får den enskilda fastigheten slänga eget trädgårdsavfall i dessa, men absolut inte vitvaror och elektronikutrustning.

Området är indelat i sex arbetslag. Varje arbetslag har en representant i styrelsens skötselråd och en lagbas. Lagbasen har nyckel till föreningens garage. I garaget finns stegar skottkärror, stegar m.m. Detta får medlemmarna låna.

Lag Område Lagbas Telefon Adress
1. Ev. 40-88 Jan Pörtfors 070-239 33 33 Ev 78
2. Ev 12-38, 90-124 Bernt Rosén
Nicklas Gustavsson
070-635 20 93
076-764 86 48
Ev 102
Ev 114
3. Lsv 97-161 Jörgen Sundin 070-298 01 02 Lsv 125
4. Lsv 35-95 Sven Eriksson 070-744 54 11 Lsv 43
5. Bv 83-117 Henrik Ebbeskog 070-592 58 69 Bv 107
6. Bv 43-77 Mats Näslund 070-221-63 94 Bv 67

Klicka här för att se vilket arbetslag du tillhör.

Aktuell information

  • Parkeringstillstånd

    Parkeringstillstånden gäller hela februari, trots att det står på dem att de slutar gälla i januari. Nya tillstånd från nya parkeringsbolaget kommer i brevlådan innan 1 mars.
Läs äldre inlägg..