Kabel-tv/Internet/IP-telefoni

På samfällighetens mark finns kabel-nät med möjlighet att ansluta internet till radhusen inom området.

Alt. 1 (coax-nät) som ägs och förvaltas av Tele-2, tidigare ComHem.

Alt. 2 (öppet fibernät) som ägs av Open Infra och används av flera operatörer.

Det är operatörerna som levererar tjänsterna i dessa nät, och varje fastighetsägare väljer operatör, tecknar avtal, och beställer själv de olika tjänster (TV, telefoni, bredband) som önskas.

Bellmansringens Samfällighetsförening har inget ansvar för kabel-näten eller tjänsterna i näten.

Aktuell information

  • Parkeringstillstånd

    Parkeringstillstånden gäller hela februari, trots att det står på dem att de slutar gälla i januari. Nya tillstånd från nya parkeringsbolaget kommer i brevlådan innan 1 mars.
Läs äldre inlägg..