Kabel-tv/Internet

Inom samfälligheten finns ett kabel-TV-nät anslutet till de flesta husen.

Det är Comhem som levererar tjänster i detta nät, och varje fastighetsägare beställer själv de olika tjänster (TV, telefoni, bredband) som önskas. Samfälligheten har inget ansvar för kabel-TV-nätet eller tjänsterna i nätet.

För beställning eller felanmälan, kontakta Comhem (www.comhem.se).