Förpackningar och Tidningar

Nu kan du lämna tidningar, plåt-, glas-, plast- och pappers-förpackningar i våra behållare för återvinning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktuell information

  • Parkeringstillstånd

    Parkeringstillstånden gäller hela februari, trots att det står på dem att de slutar gälla i januari. Nya tillstånd från nya parkeringsbolaget kommer i brevlådan innan 1 mars.
Läs äldre inlägg..