Garage

garage

Alla hushåll har rätt att disponera ett garage för motorfordon. Det är en del av samfällighetens gemensamhetsanläggning och all uthyrning sker via styrelsen. 

Viktigt att du som medlem känner till och följer de regler vi har för garagen. Du som bryter mot dessa regler kan förlora din rätt att använda garaget i ett år. 

Elsystemet i garagen medger inte laddning av elbil, eller användning av motorvärmare eller kupévärmare. Risk för elfel, säkring som går och brand är stor.

Det är kallgarage – tidigare har det suttit värmeelement i vissa garage, men dessa är sedan länge urkopplade.

Våra garageportar är numera förstärkta med extra brytskydd men förvara ändå inte dyrbara saker i garaget – vid stöld är det var och ens hemförsäkring som får täcka förlusterna.

Om du har problem med ditt garage (port, lås, nycklar, m.m.), kontakta styrelsen på styrelsen@bellmansringen.se.

Eftersom vi har ont om gästparkeringar – ställ alltid in din bil i garaget!

Aktuell information

  • Parkeringstillstånd

    Parkeringstillstånden gäller hela februari, trots att det står på dem att de slutar gälla i januari. Nya tillstånd från nya parkeringsbolaget kommer i brevlådan innan 1 mars.
Läs äldre inlägg..