Garage

garageSom en del av medlemskapet i samfälligheten, har varje fastighet rätt att disponera ett garage i någon av våra garagelängor.

Det är kallgarage – tidigare har det suttit värmeelement i vissa garage, men dessa är sedan länge urkopplade. Vad gäller det elektriska – tänk på att eluttagen i garagen inte är dimensionerade för att klara av motor-/kupévärmare. Garagen får bara användas som just garage – att parkera sin bil i. Används de som förråd, verkstad, et.c. förlorar man rätten att disponera ett garage.

Våra garageportar är numera förstärkta med extra brytskydd, som gör det svårt att bryta sig in i dem. Men förvara ändå inte dyrbara saker i garaget – vid stöld är det var och ens hemförsäkring som får täcka förlusterna.

Om du har problem med ditt garage (port, lås, nycklar, m.m.), kontakta styrelsen på styrelsen@bellmansringen.se.

Eftersom vi har ont om gästparkeringar – ställ alltid in din bil i garaget!