Motioner till årsmötet den 18/10

Kom ihåg att motioner till årsmötet ska inlämnas till styrelsen senast 15 sept enligt våra stadgar.

Speak Your Mind

*