Motioner till årsmötet den 18/10

Kom ihåg att motioner till årsmötet ska inlämnas till styrelsen senast 15 sept enligt våra stadgar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktuell information

  • Parkeringstillstånd

    Parkeringstillstånden gäller hela februari, trots att det står på dem att de slutar gälla i januari. Nya tillstånd från nya parkeringsbolaget kommer i brevlådan innan 1 mars.
Läs äldre inlägg..