Om Bellmansringen

bellmansringen

Bellmansringens samfällighetsförening består av ägarna till 157 fastigheter inom kvarteren Bellmans Minne och Konstnärsringen i Bredäng.

I vårt område byggde man sina hus själv och kommunen byggde gator, drog fram vatten och avlopp etc. till vårt område.

Vår gemensamma anläggning omfattar cirka 20 000 kvm gräs- och parkmark med 6 st lekparker. Dessutom ingår ca 1,5 km kör- och gångvägar samt fyra garagetomter med parkeringsplatser och 160 garage. Anläggningen i marken, länken mellan våra fastigheter och kommunens gräns för vatten & avlopp, består av vattenledningar, avloppsledningar och el-service till fastigheterna samt vägbelysning bestående av 54 gatlyktor och belysning vid garagen.

Vem organiserade då bygget av vår gemensamma anläggning, dvs vår samfällighet?

För att börja från början går vi tillbaka till 1927, då Stockholms stad beslöt att 200 bostäder skulle upprättas med så kallat självbyggeri, där medborgare med små tillgångar kunde växla in sin arbetskraft mot kontantinsatsen. Staden tillsatte en mindre organisation, Småstugebyrån, som skulle leda arbetet.

Småstugebyrån fortsatte att bygga egna hem för den ökande befolkningen och 1965 gick startskottet för Miljonprogrammet. Målet var att inom tio år bygga en miljon bostäder och förbättra bostadsstandarden. Generellt ökade bostädernas boyta och utrymmen som kök och badrum tilläts ta större plats.
Områdena kännetecknades av sin storskalighet då staden premierade bostadsområden med mer än 1000 bostäder. Stockholms nya förorter fick många gemensamma drag där höga flerbostadshus stoltserade närmast runt centrum, i nästa ring byggdes låga flerbostadshus och i utkanten uppfördes så kallade enfamiljshus – villor, radhus, parhus och kedjehus.
1968 utvidgades Småstugebyrån och bytte namn till Småa, en förkortning av Småhusavdelningen och låg under Stockholms stads fastighetskontor.
Från miljonprogrammets start fram till dess slut 1974 byggde Småa ca 4 000 enfamiljsbostäder i Kista, Kälvesta, Skärholmen, Vårberg, Bredäng, Akalla, Tensta och Hässelby Villastad. Ungefär 80 % av dessa uppfördes genom självbyggeri. Av dessa byggdes 157 hus i vårt område, inom kvarteren Konstnärsringen och Bellmans minne.
Småa byggde ”kittet” som knyter ihop allt inom området (dvs vår samfällighet), men Stockholms Stad hade inget intresse av att sköta förvaltningen och stå för kostnaderna. Istället skapades ekonomiska föreningar där husägarna som disponerade anläggningen blev medlemmar och föreningarna ansvarade för drift och underhåll. Det visade sig innebära vissa problem, med tvister om betalningar, husägare som inte ville vara med i den ekonomiska föreningen etc.
Problemen löstes genom att med Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter som grund ombilda anläggningarna till s.k. gemensamhetsanläggningar (samfälligheter).  Här finner du Bellmansringens anläggningsbeslut.

I vårt fall gällde ekonomisk förening de första 27 åren, fram till 1991 då anläggningen flyttades till en samfällighetsförening och den ekonomiska föreningen ”likviderades” enligt konstens alla regler.

Vi svarar alltså gemensamt i vår samfällighetsförening för drift, underhåll och alla kostnader som det innebär.
Vår samfällighetsförening regleras av Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter och våra stadgar.

Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det väljer styrelse samt beslutar om avgifter och inriktningen av verksamheten för det kommande året. Årsmötet skall enligt stadgarna hållas i oktober månad. Sista dagen för motioner till årsstämman är 15 september. Här kan du ladda ner Bellmansringens stadgar som pdf.

Information
Information från styrelsen skickas ut några gånger om året via vårt informationsblad Bellmansbladet. Samma information samt annat smått och gott finns här på vår hemsida.

Aktuell information

  • Parkeringstillstånd

    Parkeringstillstånden gäller hela februari, trots att det står på dem att de slutar gälla i januari. Nya tillstånd från nya parkeringsbolaget kommer i brevlådan innan 1 mars.
Läs äldre inlägg..