Tillfartsvägar

Samfälligheten ansvarar för de tillfartsvägar som finns inom vårt område. Vägarna snöröjs på vintern,och sopas/städas vid behov under övriga årstider.

Dessa vägar är egentligen främst gångvägar för alla oss boende som ska till/från våra hus. Så undvik helst att köra bil på dessa vägar, om du inte absolut måste (lastning, transport av rörelsehindrad, m.m.). Och kör alltid MYCKET SAKTA inne på området.

För att boende, transporter, utryckningsfordon, m.m. ska kunna komma fram i vårt område, är det inte tillåtet att parkera sin bil på våra tillfartsvägar! Vi hänvisar till garagen och besöksparkeringarna.

Aktuell information

  • Parkeringstillstånd

    Parkeringstillstånden gäller hela februari, trots att det står på dem att de slutar gälla i januari. Nya tillstånd från nya parkeringsbolaget kommer i brevlådan innan 1 mars.
Läs äldre inlägg..