Nu är vi igång med byte av dagvattenledningar i området. Detta medför att framkomligheten i backen ned mot Bredängsvägen 59 kommer att vara begränsad. Vi ber er ha överseende med detta. Arbetet beräknas ta 4-6 veckor.

Speak Your Mind

*