Kalender 2021

 

Beskrivning Datum Tid Plats
Styrelsemöte 20 jan. Kl.19 Bv101
Styrelsemöte 4 mars Kl.19 Bv107
Bellmansblad V 13    
Styrelsemöte  15 april  Kl.19 Bv49
Städ-/Arbetsdag 17 april Kl.9-12  
Styrelsemöte 3 juni Kl.19 Ev122
Bellmansblad V 25    
Betala medlemsavgift, kvartal 3 30 juni
Styrelsemöte 19 aug. Kl.19 Bv59
Bellmansblad V 36    
Motion till årsmötet 15 sept.    
Styrelsemöte 23 sept. Kl.19 Ev66
Betala medlemsavgift, kvartal 4 30 sept.    
Städ-/Arbetsdag 16 okt. Kl.9-12  
Årsmöte 21 okt. Kl 19  
Konst. styrelsemöte 21 okt. Kl.21  
Styrelsemöte 25 nov. Kl.19  Bv101
Bellmansblad V 51    
Betala medlemsavgift, kvartal 1 31 dec.