Kalender 2019

Betala medlemsavgift, kvartal 231 mars

Beskrivning Datum Tid Plats
Styrelsemöte 31 jan. Kl.19 Bv59
Styrelsemöte 7 mars Kl.19 Ev106
Bellmansblad V 13    
Städ-/Arbetsdag 13 april Kl.9-12  
Styrelsemöte 25 april Kl.19 Bv101
Styrelsemöte 13 juni Kl.19 Ev66
Bellmansblad V 25    
Betala medlemsavgift, kvartal 3 30 juni
Styrelsemöte 22 aug. Kl.19 Ev66
Bellmansblad V 36    
Motion till årsmötet 15 sept.    
Styrelsemöte 24 sept. Kl.19 Bv107
Betala medlemsavgift, kvartal 4 30 sept.    
Städ-/Arbetsdag 19 okt. Kl.9-12  
Årsmöte 24 okt. Kl 19 Slättgårdsskolan
Konst. styrelsemöte 24 okt. Kl.21  
Styrelsemöte 19 nov. Kl.19  Bv59
Bellmansblad V 51    
Betala medlemsavgift, kvartal 1 31 dec.