Avlopp

Avloppsnätet i vårt område ägs och sköts om av samfälligheten, och sedan är detta nät kopplat till Stockholm Vattens allmänna avloppsnät. Därför är det samfälligheten som beslutar om hur avloppen får användas. Exempelvis får inte avfallskvarnar anslutas till våra avlopp.

Vid ombyggnationer som kan påverka avloppsnätet (inspektionsbrunnar m.m.) måste du alltid kontakta samfälligheten först! Kontaktperson är Lars Frid.