Avlopp

Avloppsnätet i vårt område ägs och sköts om av samfälligheten, och sedan är detta nät kopplat till Stockholm Vattens allmänna avloppsnät. Därför är det samfälligheten som beslutar om hur avloppen får användas. Exempelvis får inte avfallskvarnar anslutas till våra avlopp.

Vid ombyggnationer som kan påverka avloppsnätet (inspektionsbrunnar m.m.) måste du alltid först kontakta styrelsen på e-post styrelsen@bellmansringen.se. 


Vatten

Hela Lilla Sällskapets väg och Bredängsvägen stängs tyvärr av från samma avstängning om SVOA stänger av vattnet.
Eksätravägen är uppdelade på tre avstängningar, 24-64 är på en, 66-108 på en annan och 12-22+110-124 på en tredje.


RELINING AVLOPPSLEDNINGAR

UPPDATERING MARS 2024: Nu är planeringen klar för den sista etappen av arbeten i vårt område! Se tidplanen som bild och PDF-länk nedan. Arbeten kommer att pågå från maj och till strax efter midsommar. Alla hushåll får information i förväg via lappar i brevlådan precis som tidigare.

Vi inser att vissa hushåll kommer drabbas av ganska många dagar i rad med avstängt avlopp dagtid – tyvärr en följd av hur avloppsnätet är byggt i vårt område! Vi hoppas på er förståelse, och att ni kan hitta lösningar för vardagslivet ändå (vattenkanna i kylen, duscha kvällen innan, etc..).

UPPDATERING FEBRUARI 2024: Den sista delen av etapp 2 – “grensättningen” – kommer att genomföras under maj/juni i år. Information delas ut till berörda hushåll i god tid inför arbetena. Det kommer som tidigare handla om att avloppen måste vara avstängda dagtid under några dagar, och ibland behövs tillträde till huset/källaren också. Exakt tidplan kommer publiceras på hemsidan inom kort också.

UPPDATERING APRIL 2023: Tidplanen innehåller nu tider för den sista etappen (“grensättningen”) under år 2023, och EV66-72 har lagts till under vecka 28. Under dessa dagar påverkas också andra hushåll på EV med avstängt avlopp under dagtid.

Som tidigare informerats om i Bellmansblad och utskick samt på informationsträffen den 10 mars 2022 så genomför vi i Bellmansringens Samfällighetsförening just nu relining av våra gemensamma avloppsledningar för spillvatten. Avloppsledningarna är gamla gjutjärnsledningar som funnits sedan området byggdes på 1960-talet och som nu är i stort behov av att renoveras. Relining innebär att man infodrar de gamla avloppsledningarna med nya plaströr. Man gjuter ett nytt plaströr med det gamla järnröret som gjutform i princip.

Nu är vi inne på sista etappen av relining av vårt avloppsnät. Nu ska röranslutningen upp till varje hushåll infodras, så att de håller i många år till. Under detta arbete kommer vi ibland behöva stänga av avloppen under dagtid, samt också få tillträde till varje hushåll under ett par dagar eftersom en del av detta jobb görs uppifrån (från husets avloppsrör).

Vid tillträde till huset behöver personalen tillgång till avloppsrören nere i källaren – plaströr i tvättstuga/pannrum som har luckor för att komma åt inuti rören. Om dessa inte är åtkomliga (inbyggda i vägg t.ex.), kan man behöva komma åt från badrum/kök på våning 2. Om ni inte kan vara hemma och släppa in personalen, kontakta Lars Lengberg (se nedan) för att ex.vis ordna utlån av nyckel.

När avloppen är avstängda är det viktigt att dessa inte används! Skriv upp datumet som gäller för ert hus, och sätt då gärna tejp e.dyl. över diskho, toalett och dusch så ni inte använder dessa av misstag.

I vissa hus kommer avloppen behöva stängas i två omgångar – när arbeten sker i huset, och sedan när arbeten sker “nedströms” från huslängan. Dessa avstängningar står inom parentes i tidplanen.

Under de förberedande spolningsarbetena (de “blå” veckorna i planen) är avloppen inte avstängda – och det är endast i vissa hus det kan behövas tillträde under dessa veckor.

Nedan finns en tidsplan för när arbeten sker i de olika radhuslängorna. En avisering kommer närmare inpå till respektive fastighet. Läs lappen noga, så ni vet när avstängning och/eller tillträde gäller för just ert hus!
(Ambitionen är alltid att tidplanen ska hålla, men vi kan förstås inte garantera detta till 100% beroende på ev oförutsedda händelser. Vi informerar om ev förändringar inträffar!)

Arbetet med våra avloppsledningar utförs av Stockholm Relining AB med underentreprenörer.

Har ni frågor går det bra att kontakta Lars Lengberg i styrelsen på e-post lars.lengberg@bellmansringen.se

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i Bellmansringens Samfällighetsförening

Tidplan i PDF-format

VANLIGA FRÅGOR

Mitt husnummer är inte med i tidplanen?
Några huslängor är inte inplanerade ännu. Dessa kommer att läggas till i planen senare, med sikte på genomförande efter sommaren.

Jag måste ha tillgång till toalett under dagtid även när relining pågår!
Eftersom avstängningen bara gäller dagtid (prel. kl 7-17) hoppas vi att det går att lösa för de allra flesta. Eftersom bara en länga i taget är avstängd, kan ni kanske prata med grannar i andra längor om att kunna låna toaletten där vid behov. Man kan ju också “göra det man måste”, men inte spola förrän efter kl 17. Om ni inte hittar någon möjlig lösning alls, kontakta styrelsen så försöker vi hantera det.

Vad gäller för oss som har ett schakt (hål) i källargolvet från tidigare under projektet?
De schakt som har behövt tas upp i källargolvet i vissa hus kommer att användas under denna sista fas av reliningen, och därefter sätts dessa schakt igen. Vi har försökt göra tidplanen så att vi ska ha dessa schakt öppna så kort period som möjligt.

 

Aktuell information

  • Parkeringstillstånd

    Parkeringstillstånden gäller hela februari, trots att det står på dem att de slutar gälla i januari. Nya tillstånd från nya parkeringsbolaget kommer i brevlådan innan 1 mars.
Läs äldre inlägg..