GDPR

Lagring av personuppgifter (GDPR) – Bellmansringens samfällighetsförening

Riktlinjer

Allmänt

Sedan maj 2018 gäller en ny Dataskyddsförordning (GDPR). GDPR har tagits fram för att skydda medborgares rättigheter avseende hantering och spridning av personuppgifter. Denna förordning gäller för alla EU-länder med syfte att invånare ska känna sig trygga med att deras registrerade uppgifter används på ett korrekt sätt.

För Bellmansringens samfällighetsförening är det viktigt att vi behandlar våra medlemmar med respekt och i enlighet med GDPR. Dessa riktlinjer är framtagna i syfte att vi ska leva upp till detta.

Personuppgiftsansvarig
Styrelsen är personuppgiftsansvarig inom Bellmansringens samfällighetsförenings verksamhet. Det innebär att styrelsen, i roll som personuppgiftsansvarig, behandlar och bestämmer vilka personuppgifter som ska behandlas och vad uppgifterna används till.

Personuppgift
En personuppgift är all information som rör en identifierad eller identifierbar levande enskild person. Olika uppgifter som tillsammans kan leda till att en viss person kan identifieras, utgör också personuppgifter. Bellmansringens samfällighetsförening hanterar små mängder av persondata. Inga känsliga personuppgifter lagras.

För att bedriva föreningens verksamhet finns ett berättigat intresse för inhämtning av personuppgifter och styrelsen behöver tillgång till följande register:

Medlemsregister

 • Ägare av fastigheterna
 • Boende i fastigheterna (om inte ägarna)
 • Garageöversikt (vem har vilket garage och vilken garagenyckel)
 • Faktureringsunderlag

Följande personuppgifter registreras i medlemsregistret:

Medlemsregister (på en eller flera per hushåll)

 • Namn
 • Mejl
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Personuppgifter (för ägare samt vid fakturahantering)

Registerutdrag
Du som medlem i Bellmansringens samfällighetsförening har rätt att få information om vilka personuppgifter som lagrats om dig. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person.

Personuppgiftsincident
Om ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar så måste den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen inom 72 timmar. Vid eventuellt dataintrång i någon del av samfällighetsföreningens register upprättar vi anmälan för alla våra medlemmar. 

Radering
Personer som flyttar och lämnar samfälligheten kommer raderas ur vårt register. Om det saknas legitima skäl för att behålla personuppgifter registrerade om dig i våra register så har du som medlem rätt att få dessa uppgifter raderade. Uppgifter som hänförs till bokföringsregler och redovisningsplikt kan inte raderas.

Kontaktuppgifter 
styrelsen@bellmansringen.se

Aktuell information

 • Parkeringstillstånd

  Parkeringstillstånden gäller hela februari, trots att det står på dem att de slutar gälla i januari. Nya tillstånd från nya parkeringsbolaget kommer i brevlådan innan 1 mars.
Läs äldre inlägg..