Parkering

parkeringInom området finns, förutom garagen, ca 85 st  parkeringsplatser utomhus. Generellt gäller att alla parkeringsplatser utomhus är avsedda för gästparkering och tillfällig parkering.

Parkering görs på parkeringsplatser inom markerat område, skyltar om var det är tillåtet att parkera finns uppsatta. Man får maximalt parkera i sju dygn på dessa parkeringar, under förutsättning att parkeringstillstånd för området ligger väl synligt till vänster i bilens framruta.

All övrig parkering inom vårt område är förbjuden – både på vägar och gräsytor/grönområden! Du får endast göra snabb av-/pålastning utanför det egna huset.

Med tanke på det begränsade antalet parkeringsplatser ber vi alla som bor i området att ställa in bilen i garaget så snart det är möjligt.

Parkeringsgruppen består av följande personer som du kan kontakta i alla frågor om parkering inom området.

Lag Namn Adress Telefon
1 Harriet Fredin Eksätravägen 82 070-456 44 72
2 Hans Gustavsson Eksätravägen 16 070-343 69 01
3 Nils Swarring Lilla Sällskapets väg 133 08-88 42 01
4 Sven Eriksson Lilla Sällskapets väg 43 0707-44 54 11
5 Peter Axelsson Bredängsvägen 85 0764-08 45 11
6 Mats Näslund Bredängsvägen 67 08-88 58 19