Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med styrelsen, går det utmärkt att använda följande adress: styrelsen@bellmansringen.se

Ordförande
Annette Ebbeskog
Adress: Bv 107
Tel: 0760-28 65 97
E-post: nettan@ebbeskog.se

Kassör
Padma Nalluri
Adress: Bv 59
Tel: 070-464 48 45
E-post: nalluri.padmaja@gmail.com

Sekreterare
Anders Pettersson
Adress: Bv 101
Tel:070-974 22 47
E-post:aikanders@gmail.com

Ledamot
Sebastian Wik
Adress: Bredängsvägen 49
E-post: sebbe_wik@hotmail.com

Suppleant
Lars Lengberg
Adress: Ev 66
Tel: 08-647 60 90
E-post:lars.lengberg@bellmansringen.se

Suppleant
Mattias Bjunér
Adress: Lsv 153
Epost: mathias.bjuner@gmail.com

 

Bellmansringens Samfällighetsförening
Box 2006, 127 02 Skärholmen
Orgnr: 716420-7438
PlusGiro: 55 22 45-3