Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med styrelsen, går det utmärkt att använda följande adress: styrelsen@bellmansringen.se.

Ordförande
Lars Lengberg
Adress: Ev 66
Tel: 070-66 44 299
E-post: lars.lengberg@bellmansringen.se

Kassör
Mahar Krnfl
Adress: Ev 44

Sekreterare
Pia Haglund
Adress: Bv 113

Ledamot
Jonas Brunemalm
Adress: Ev 90
Tel: 073-9894939
E-post: jonas.brunemalm@bellmansringen.se

Ledamot
Marie Nilsson
Adress: Bv 111

Suppleant
Semiha Kaya
Adress: Ev 52

Suppleant
Anna Eklöf
Adress: Lsv 111

Bellmansringens Samfällighetsförening
Box 2006, 127 02 Skärholmen
Orgnr: 716420-7438
Bankgiro 5715-4189

Så här skickar du fakturor till oss

Alternativ 1 – E-fakturor
Du aktiverar funktionen att skicka e-fakturor inne i ditt faktureringsprogram. E-fakturorna skickas sedan till vårt organisationsnummer 7164207438.

Alternativ 2 – PDF-fakturor
Om ni inte har möjlighet till e-faktura kan ni skicka en PDF till 7164207438@autoinvoice.se.

Alternativ 3 – fysisk faktura
Om ni inte har möjlighet till något av alternativen ovan kan du fortsätta skicka fysiska fakturor till inscanningscentral. Ny adress sedan 2024-04-03.

Bellmansringens Samfällighetsförening
SPCS716420-7438
831 90 Östersund

Utlägg

Har du gjort utlägg fyller du i utläggsblanketten och lämnar på adressen angiven längst ner på blanketten. Originalkvitto ska bifogas.

Utläggsredovisning Bellmansringen 2024-03-04

Aktuell information

  • Parkeringstillstånd

    Parkeringstillstånden gäller hela februari, trots att det står på dem att de slutar gälla i januari. Nya tillstånd från nya parkeringsbolaget kommer i brevlådan innan 1 mars.
Läs äldre inlägg..