Avgifter

Avgiften till samfällighetsföreningen bestäms av årsmötet och är för närvarande 700 kr/månad i grundavgift och 300 kr/månad för garage.  Avgiften betalas in kvartalsvis i förskott till samfällighetens bankgironummer 5715-4189.

För period: Senast inbetalt:
Kvartal 1 31/12
Kvartal 2 31/3
Kvartal 3 30/6
Kvartal 4 30/9

 

Avgiften är specificerad på en faktura som delas ut i postlådorna.
Ange fakturanumret vid betalning.

Vi vill också informera alla nya och gamla medlemmar att en förseningsavgift, i enlighet med tidigare beslut, kommer att debiteras vid utebliven betalning med 50 kr efter 14 dagar och med ytterligare 50 kr efter ytterligare 14 dagar.

Vid frågor gällande betalning till samfälligheten kontaktas vår kassör Padma Nalluri, tfn: 070-464 48 45 eller på mail: nalluri.padmaja@gmail.com