Avgifter

Avgiften till samfällighetsföreningen (kallas “uttaxering”) bestäms av årsmötet och är från kvartal 4-2023:
Grundavgift: 5.000 kr/kvartal inklusive moms (4.000 kr/kvartal exklusive moms)
Garage: 1.250 kr/kvartal inklusive moms (1.000 kr/kvartal exklusive moms).

Avgiften betalas in kvartalsvis i förskott till samfällighetens bankgironummer 5715-4189, enligt den faktura som delas ut i postlådorna. Ange OCR vid betalning.

För period: Senast inbetalt:
Kvartal 1 31/12
Kvartal 2 31/3
Kvartal 3 30/6
Kvartal 4 30/9

Förseningsavgift: I enlighet med tidigare beslut, kommer att debiteras vid utebliven betalning med 50 kr efter 14 dagar och med ytterligare 50 kr efter ytterligare 14 dagar.

Vid frågor gällande betalning till samfälligheten kontaktas vår kassör på mail: ekonomi@bellmansringen.se.

Aktuell information

  • Parkeringstillstånd

    Parkeringstillstånden gäller hela februari, trots att det står på dem att de slutar gälla i januari. Nya tillstånd från nya parkeringsbolaget kommer i brevlådan innan 1 mars.
Läs äldre inlägg..