Områdets skötsel

Styrelsens skötselråd består av följande personer som du kan kontakta i alla frågor som gäller skötsel av området. T.ex. hur vi sköter lekparker, grönområden, vägar, belysning, gräsklippning, snöskottning, riktlinjer för tomter, sophantering och återvinning.

Lag Namn Adress Telefon Epost
1 Frida Wallman Eksätraväg. 62 073-322 01 45 wallman.frida@gmail.com
2 Matilda Berg Eksätraväg. 112 070-619 19 16 matilda.mccarthy@gmail.com
3 Annette Anger La Sällsk. väg 141 070-660 32 86 a.anger@comhem.se
4 Vakant      
5 Lisa Sander Bredängsv. 103 073-390 78 28 lisa_sander@yahoo.se
6 Isa Skoog Bredängsv. 77 073-600 25 80 isa.s@comhem.se