Områdets skötsel

Styrelsens skötselråd består av följande personer som du kan kontakta i alla frågor som gäller skötsel av området. t.ex. hur vi sköter lekparker, grönområden, vägar, belysning, gräsklippning, snöskottning, riktlinjer för tomter, sophantering och återvinning.

Du kan kontakta dem via mail: skotselradet@bellmansringen.se.  

Lag Namn Adress
1 Frida Wallman Eksätravägen 62
  Harriet Sylla Fredin Eksätravägen 82
2 Matilda Berg Eksätravägen 112
3 Anette Anger Lilla Sällskapets väg 141
  Erika Hammarberg Lilla Sällskapets väg 107
4 Tove Hanell Lilla Sällskapets väg 37
5 Elsa Gellermark Bredängsvägen 117
6 Leif Sneén Bredängsvägen 73
Sammankallande Bernt Rosén Eksätravägen 102

Aktuell information

  • Parkeringstillstånd

    Parkeringstillstånden gäller hela februari, trots att det står på dem att de slutar gälla i januari. Nya tillstånd från nya parkeringsbolaget kommer i brevlådan innan 1 mars.
Läs äldre inlägg..