Viktiga datum

Årsstämma 2013: XX oktober.
Motioner till årsstämman: senast 15 september.
Städdag våren 2013: XX april
Städdag hösten 2013: XX oktober
Samfällighetsavgift 1: 2 700:-, senast XX mars 2013.
Samfällighetsavgift 2: 2 700:-, senast XX sept 2013.
Postgiro: 552245-3

Aktuell information

  • Parkeringstillstånd

    Parkeringstillstånden gäller hela februari, trots att det står på dem att de slutar gälla i januari. Nya tillstånd från nya parkeringsbolaget kommer i brevlådan innan 1 mars.
Läs äldre inlägg..