Felaktiga P-böter

När de nya reglerna för våra parkeringar infördes efter 1:a maj, uppstod tyvärr ett missförstånd hos Q-Park, så att vissa bilar lappades trots att de haft P-tillstånd. Enligt Q-Park är samtliga dessa felaktiga P-böter nu avskrivna. Ett särskilt Bellmansblad har också delats ut med information om detta.

Speak Your Mind

*