Felaktiga P-böter

När de nya reglerna för våra parkeringar infördes efter 1:a maj, uppstod tyvärr ett missförstånd hos Q-Park, så att vissa bilar lappades trots att de haft P-tillstånd. Enligt Q-Park är samtliga dessa felaktiga P-böter nu avskrivna. Ett särskilt Bellmansblad har också delats ut med information om detta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktuell information

  • Parkeringstillstånd

    Parkeringstillstånden gäller hela februari, trots att det står på dem att de slutar gälla i januari. Nya tillstånd från nya parkeringsbolaget kommer i brevlådan innan 1 mars.
Läs äldre inlägg..