Avlopp och “relining”

Styrelsen håller ständig koll på vårt avloppsnät i området så att det hålls i gott skick. Vi ska under året ta en diskussion med expertis på detta område och se vilka åtgärder som rören kan behöva på sikt. Avloppen behöver inspekteras, och sedan kan t.ex. “relining” (invändig tätning/förstärkning) bli aktuellt.

Vi har sett att avloppsfirmor delat ut information till hushållen om relining, men då ska man komma ihåg att varje hushålls avloppsrör går rakt ner genom husets bottenplatta till samfällighetens avloppsstam (som ligger under huskropparna). Så det finns inga långa avloppsrör nergrävda i trädgårdarna som det enskilda hushållet kan behöva sköta om (med relining eller annat). I övrigt kan det förstås vara bra att spola rent husets egna avloppsledningar då och då. Vid nåt tidigare tillfälle har samfälligheten ordnat ett “samordnat” erbjudande för avloppsspolning, men om/när detta kan bli aktuellt igen får vi återkomma till.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktuell information

  • Parkeringstillstånd

    Parkeringstillstånden gäller hela februari, trots att det står på dem att de slutar gälla i januari. Nya tillstånd från nya parkeringsbolaget kommer i brevlådan innan 1 mars.
Läs äldre inlägg..