Ny inbrottsvåg

Tyvärr har inbrotten i våra garage fortsatt. Fortfarande är det däck som är tjyvarnas byte. Styrelsen har varit i kontakt med polisen i Skärholmen och fått löfte att dessa ska göra några vändor in i vårt område nattetid men vi vet inte om det haft någon effekt. Med hjälp av engagerade medlemmar och deras idéer samt vårt eget låsproffs, Låstjänst, har vi låtit tillverka s.k. brytskydd att monteras nertill på samtliga portar.

Detta kommer enligt våra tester kraftigt försvåra inbrott i garagen, men är ingen garanti. I samband med monteringen av brytskydden har Garageportexperten lovat ställa upp med personal som ska gör jutstering av låskolvarna ,till ett maximalt ”bästaläge,” detta utan debitering. Vi hoppas få igång monteringen i bästa fall slutet av veckan, delleverans är begärd från tillverkaren. Vad gäller portar med fjärröppnare återkommer vi, eftersom vi inte har tillgång till central öppnare. Varje dörr måste öppnas (huvudnyckel kommer att användas).Du som vet med dig att du har prylar i garaget som försvårar montering, vänligen gör så mycket plats du kan.

Styrelsen ber dig som är drabbad låt oss om möjligt veta:

När skedde inbrottet, vad stal tjyvarna, har du polis/och försäkringsanmält stölden, vilket garage har du. Allt detta för vår egen file och statistik till tillverkare och installatör, så att dessa kan se över konstruktionen. Använd telefon, SMS eller E-post.

I första hand till Hans Gustavsson, tel: 070-3436901.

E-post hasseg.gustavsson@comhem.se men också till någon av de övriga styrelsemedlemmarna.

Aktuell information

  • Parkeringstillstånd

    Parkeringstillstånden gäller hela februari, trots att det står på dem att de slutar gälla i januari. Nya tillstånd från nya parkeringsbolaget kommer i brevlådan innan 1 mars.
Läs äldre inlägg..